Är du förberedd på en brand?

Brandsläckare tillsammans med brandvarnareMan vill alltid skydda sina nära och kära från olyckor. Det är flesta hem har någon form av brandvarnare. En del som bor i hus brukar kompletera sitt larmsystem med att skaffa en brandvarnare som kopplas till en larmcentral. Larmcentralen kan då larma 112 om husägarna inte är kontaktbara. Men oavsett om brandkåren är på väg eller inte så finns det många bränder som man själv kan släcka om man bara visste hur och om det fanns en brandsläckare till hands.

Det finns flera typer av brandsläckare som är effektiva på olika sorters bränder.

  • Koldioxidsläckare som passar bäst om det brinner i el kablar. Koldioxid väger mer än luft och tränger undan syret för branden och på sätt berövar elden på sitt bränsle dvs syre.
  • Pulversläckare passar även den bra för elbränder men de flesta andra typer av material som finns i ett hem dvs fasta material men släcker även bensin och gasbränder. En pulversläckare delas upp i olika klasser A-F och den som rekommenderas att användas vid lägenhet/hus-bränder av Räddningsverket är en sk ABC släckare. Det negativa med en pulversläckare är att pulvret är så fint att det tränger i i alla ytor och därmed är väldigt svårt att tvätta bort.
  • Skumsläckare fungerar alldeles utmärkt på bränder i fibrösa material och släcker även glöd något effektivare en vatten. Dessväre leder skummet el så det är viktigt att dra ut elsladden till en brinnande elektrisk apparat innan man släcker.
  • Vattensläckare är något som oftast glöms bort. En vattenslang som räcker runt i alla rum i huset är alldeles utmärkt på fibrösa material men tänk er dock för att vatten leder ström. För er som har egen brunn bör inte förlita er på enbart en vattenslang om elektriciteten går och därmed slår ut brunnen.

För att summera det hela är det bästa att köpa en ABC-pulversläckare för att ha i lägenheten eller i huset. Brandvarnare tillsammans en brandsläckare kan verkligen vara skillnaden mellan liv och död. Observera att dessa tips är skrivna av en lekman och inte bör tolkas som en direkt sanning. En väldigt bra källa för mer läsning är myndigheten för sammhällskydd och beredskap som du hittar här.


One Response to “Är du förberedd på en brand?”

  1. DONALD Says:

    < b >< a href=”http://cellnetwork.community.invitrogen.com/bookmarks/2907?decorator=print#comments” >postnatal doctor visit costs< /a >< /b >< /blockquote >…

    Buy_generic drugs…